На навчання за денною формою для здобуття ступеня бакалавра на 1-й курс (зі скороченим терміном  навчання) або на 2-й курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Фізико-математичний факультет забезпечує навчання бакалаврів за денною формою за такими освітніми програмами:

 • Середня освіта (Фізика, інформатика);
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Для вступу на вищезазначені освітні програми вступникам необхідно обов’язково подати результати НМТ (Національного мультипредметного тесту) та написати мотиваційний лист.

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен?

Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому Ви хочете, щоб Вас прийняли.

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища університету та різних освітніх програм. До мотиваційного листа студент може додати копії грамот, дипломів, сертифікатів, що підтверджує інформацію, викладену у листі.

Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він дещо збільшує конкурсний бал, і це може бути важливим аргументом при вступі. За однакових вступних балів заклади освіти зможуть надати перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

 • зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;
 • чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
 • неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
 • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
 • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Якою має бути структура мотиваційного листа?

Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно з дотриманням чіткої структури викладення інформації:

 • Розмір – 1-2 аркуші:
 • Формат сторінки – А4;
 • Кегль шрифту – 12;
 • Інтервал між рядками – 1,5.

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

Мотиваційний лист до К-ПНУ ім. Огієнка та поради вступникам з його написання: https://vstup.kpnu.edu.ua/motyvatsijnyj-lyst/

Порядок подання мотиваційних листів до К-ПНУ ім. Огієнка: https://vstup.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/dodatok-8-.pdf

Нижче наведено приклади мотиваційних листів для ознайомлення із загальними принципами їх написання. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист – це завжди Ваша особиста історія, що розповідає саме про Вас та відображає Вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу вищої освіти.

Увага! Детальнішу інформацію та всі зміни щодо вступної кампанії просимо відслідковувати на сайті університету : http://kpnu.edu.ua/ , розділ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.  Телефони приймальної комісії: (03849) 3-06-01; (093) 025-10-04 (Life); (098) 223-72-87 (Київстар). E-mail: pk_kpnu@kpnu.edu.ua