НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу

Всі наукові гуртки та проблемі групи фізико-математичного факультету проводять засідання другий та четвертий вівторок кожного місяця з 15:00 до 16:00. 

Кафедра математики


п/п
Керівник Тема Кількість студентів
Проблемні групи
1
канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гудима У.В.,
канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гнатюк В.О.
Найкраще рівномірне наближення
компактнозначних відображень
8
2
канд. фіз.- мат. наук, доц. Сорич В.А.
Вибрані питання теорії наближення 5
3 кандидат фіз.-мат. наук, доц.
Ковальська І.Б.
Лінійні методи підсумовування рядів Фур’є 8
4 канд. фіз.-мат. наук
Зеленський О.В.
Матриці показників та допустимі сагайдаки 4
4 канд. фіз.-мат. наук
Геселева К.Г.
Наближені методи розв’язування диференціальних та інтегральних рівнянь
Наукові гуртки
1 канд. пед. наук, доц.
Сморжевський Ю.Л.
Актуальні проблеми методики математики 10
2 кандидат педагогічних наук, старший викладач
Думанська Т.В.
Сучасні підходи до навчання математики  9

Кафедра комп’ютерних наук


п/п
Керівник Тема Кількість студентів
Проблемні групи
1 кан. пед. наук, доц. кафедри комп’ютерних наук Смалько О.А. Проблеми цифровізації сучасної освіти 3
2 кан. пед. наук, старший викладач кафедри комп’ютерних наук Мястковська М.О.,

кан. пед. наук, доц. кафедри комп’ютерних наук, Моцик Р.В.

Прикладні дослідження в комп’ютерних науках 10
3 кан. фіз.-мат. наук, проф. кафедри комп’ютерних наук, Щирба В.С.,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук, Федорчук В.А.

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук, Іванюк В.А.

Сучасні проблеми математичного моделювання 4

Кафедра фізики


п/п
Керівник Тема Кількість студентів
Проблемні групи
1 кан. пед. наук, доц. Панчук О.П.,

кан. пед. наук, ст. вик. каф. фізики Чорна О.Г.

 

Проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності в професійній підготовці майбутніх фахівців 6
2 док. пед. наук, доцент, проф. каф. фізики Кух А.М., Імерсивні технології в освіті 6
3 кан. пед. наук, доц. Поведа Т.П. Теоретичні основи і практика реалізації контекстного навчання 6
4 канд. фіз.-мат. наук, доц. Оптасюк С.В.,

канд. фіз.-мат. наук, доц. Поведа Р.А.

Сучасна електроніка та робототехніка 6