НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ ТА ПРОБЛЕМНИХ ГРУП 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У 2020-2021 н.р.

Всі наукові гуртки та проблемі групи фізико-математичного факультету проводять засідання другий та четвертий вівторок кожного місяця з 15:00 до 16:30. 

Кафедра математики


п/п
Керівник Тема Кількість студентів
Проблемні групи
1
канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гудима У.В.,
канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гнатюк В.О.
Найкраще рівномірне наближення
компактнозначних відображень
11
2
канд. фіз.- мат. наук, доц. Сорич В.А.,
канд. фіз.- мат. наук, доц. Сорич Н.М.
Вибрані питання теорії наближення 7
3 кандидат фіз.-мат. наук, доц.
Ковальська І.Б.
Лінійні методи підсумовування рядів Фур’є 7
4 канд. фіз.-мат. наук
Зеленський О.В.
Матриці показників та допустимі сагайдаки 4
Наукові гуртки
1 канд. пед. наук, доц.
Сморжевський Ю.Л.
Актуальні проблеми методики математики 9
2 кандидат педагогічних наук, старший викладач
Думанська Т.В.
Наскрізні лінії на уроках математики 7

Кафедра інформатики


п/п
Керівник Тема Кількість студентів
Проблемні групи
1 док. тех. наук, проф. Федорчук В.А.;
док. тех. наук, проф. Іванюк В.А.,
кан. фіз.-мат. наук, проф. кафедри інформатики Щирба В.С.
Проблеми математичного моделювання 15
2 кан. тех. наук, ст. вик. каф. інформатики Понеділок В.В. Розв’язування олімпіадних задач з програмування 4
3 кан. тех. наук, ст. вик. каф. інформатики Слободянюк О.В. Технології розробки web-ресурсів 4
4 кан. пед. наук, доц. кафедри інформатики Смалько О.А. Педагогічний контроль у системі освіти 8
5 кан. фіз.-мат. наук, ст.. вик. кафедри інформатики Пилипюк Т.М. Нейронні мережі та їх застосування 4
6 асис. каф. інформатики:
Кух О.М., Татауров В.П.
Інформаційні технології в прикладних задачах 9
7 ст. вик. каф. інформатики Андруховський А.Б. Проблеми застосування технології Microsoft в освіті і промисловості 8

Кафедра фізики


п/п
Керівник Тема Кількість студентів
Проблемні групи
1 док. пед. наук, проф. Атаманчук П.С. Актуальні проблеми методики викладання фізики 6
2 кан. пед. наук, ст. вик. каф. фізики
Чорна О.Г.
Особливості організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти 5
3 док. пед. наук, доцент, проф. каф. фізики Кух А.М. Комп’ютерна підтримка навчального процесу 7
4 кан. пед. наук, доц. Панчук О.П. Проблема охорони праці та безпеки життєдіяльності в професійній діяльності майбутніх фахівців 5
5 кан. пед. наук, ст. вик. каф. фізики Білик Р.М. Технологія виготовлення виробів з конструкційних матеріалів 5
6 кан. пед. наук, доцент Поведа Т.П Актуальні проблеми методики викладання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах 5
7 кан. пед. наук, ст. вик. каф. фізики Пташнік Л.І. Технічна творчість студентів 4
8 канд. фіз.-мат. наук, доц.
Оптасюк С.В., ст. вик. каф. фізики

Рачковський О.М.
Робототехніка 5
9 канд. фіз.-мат. наук, доц. Поведа Р.А.;
канд. фіз.-мат. наук, доц. Авдеюк П.І.
Інформаційні технології у наукових дослідженнях 7
10 канд. фіз.-мат. наук, доц.
Губанова А.О.

ас. каф. фізики Дмитрук С.І.
Оптика твердого тіла 7