НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу

Всі наукові гуртки та проблемі групи фізико-математичного факультету проводять засідання другий та четвертий вівторок кожного місяця з 15:00 до 16:00. 

Кафедра математики


п/п
Керівник Тема Кількість студентів
Проблемні групи
1
канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гудима У.В.,
канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гнатюк В.О.
Найкраще рівномірне наближення
компактнозначних відображень
11
2
канд. фіз.- мат. наук, доц. Сорич В.А.,
канд. фіз.- мат. наук, доц. Сорич Н.М.
Вибрані питання теорії наближення 7
3 кандидат фіз.-мат. наук, доц.
Ковальська І.Б.
Лінійні методи підсумовування рядів Фур’є 7
4 канд. фіз.-мат. наук
Зеленський О.В.
Матриці показників та допустимі сагайдаки 4
Наукові гуртки
1 канд. пед. наук, доц.
Сморжевський Ю.Л.
Актуальні проблеми методики математики 9
2 кандидат педагогічних наук, старший викладач
Думанська Т.В.
Наскрізні лінії на уроках математики 7

Кафедра комп’ютерних наук


п/п
Керівник Тема Кількість студентів
Проблемні групи
1 док. тех. наук, проф. Федорчук В.А.;
док. тех. наук, проф. Іванюк В.А.,
кан. фіз.-мат. наук, проф. кафедри комп’ютерних наук Щирба В.С.
Проблеми математичного моделювання 15
2 кан. тех. наук, ст. вик. каф. комп’ютерних наук Понеділок В.В. Розв’язування олімпіадних задач з програмування 4
3 кан. тех. наук, ст. вик. каф. комп’ютерних наук Слободянюк О.В. Технології розробки web-ресурсів 4
4 кан. пед. наук, доц. кафедри комп’ютерних наук Смалько О.А. Педагогічний контроль у системі освіти 8
5 кан. фіз.-мат. наук, ст.. вик. кафедри комп’ютерних наук Пилипюк Т.М. Нейронні мережі та їх застосування 4
6 асис. каф. комп’ютерних наук:
Кух О.М.
Інформаційні технології в прикладних задачах 9
7 кан. пед. наук, доц. кафедри комп’ютерних наук Смалько О.А.,

кан. пед. наук, доц. кафедри комп’ютерних наук, Моцик Р.В.

Проблеми цифровізації сучасної освіти 8

Кафедра фізики


п/п
Керівник Тема Кількість студентів
Проблемні групи
1
2 кан. пед. наук, ст. вик. каф. фізики
Чорна О.Г.
Актуальні здоров’язбережувальні технології навчання в освітньому середовищі закладів освіти 5
3 док. пед. наук, доцент, проф. каф. фізики Кух А.М. Комп’ютерна підтримка навчального процесу 7
4 кан. пед. наук, доц. Панчук О.П. Актуальні питання використання педагогічних програмних засобів навчання фізики 5
5 кан. пед. наук, ст. вик. каф. фізики Білик Р.М.

кан. пед. наук, ст. вик. каф. фізики Рачковський О.М.

Астрономічний гурток 5
6 кан. пед. наук, доц. Поведа Т.П Актуальні проблеми методики викладання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах 5
7
8 канд. фіз.-мат. наук, доц.
Оптасюк С.В.,
канд. фіз.-мат. наук, доц. Поведа Р.А.
Гурток сучасної електроніки та робототехніки 5
9 канд. фіз.-мат. наук, доц. Поведа Р.А.;
канд. фіз.-мат. наук, доц. Авдеюк П.І.
Інформаційні технології у наукових дослідженнях 7
10 кан. пед. наук, доц. Поведа Т.П. Цікаві досліди з фізики 5