Освітні ступені

Магістр

ФІЗИКА  Прийом на навчання на спеціальність 014 Середня освіта (Фізика) за освітньою програмою «Середня освіта (Фізика, інформатика)» здійснюється на основі диплома раніше…