Освітньо-професійні програми

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти(Математика). Вчитель математики та інформатики закладу  загальної середньої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика, інформатика) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: Магістр середньої освіти (Математика). Вчитель математики та інформатики закладу загальної середньої освіти

Освітньо-наукова програма «Математика» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 111 Математика галузі знань 11 математика та статистика. Освітня кваліфікація: Доктор філософії з математики

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології. Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Освітньо-професійна програма Комп’ютерні науки та інформаційні технології другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 122 Комп’ютерні науки галузі знань № 12 Інформаційні технології. Кваліфікація: Магістр комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Ознайомитися з затвердженими (діючими) освітньо-професійні програми можна за посиланням.