Студентські конференції

ПЛАН

проведення студентських конференцій К-ПНУ імені Івана Огієнка
протягом 2020-2021 навчального року року

№ з/п Назва конференції Термін проведення Відповідальні за конференцію
1. ІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної науки України» 9-10 березня 2021 року Гарбар В.В.
2. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених „Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти“. 6-7 квітня 2021 року Гарбар В.В.
3. Звітна наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками науко-во-дослідної роботи у 2020 році. 27-28 квітня 2021 року Плахтій М.П.