Працевлаштування. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

КОМП’ЮТЕРНІ  НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Відповідно до обраного напряму підготовки  випускник  може займати такі посади:

 • Технічні фахівці в галузі електроніки та комунікацій.
 • Технік з конфігурованої комп’ютерної системи.
 • Технік з структурованої кабельної системи.
 • Технік із системного адміністрування.
 • Технік із структурованої кабельної системи.
 • Технік обчислювального центру.
 • Технік-програміст.
 • Фахівець з інформаційних технологій.
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.
 • Фахівець з розробки комп’ютерних програм.
 • Оператор інформаційно-комунікаційних мереж.
 • Оператор комп’ютерного набору.
 • Оператор комп’ютерної верстки.
 • Оператор із збору даних.
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
 • Оператор з уведення даних в ЕОМ.
 • Старший лаборант.
 • Завідувач лабораторії комп’ютерної техніки.
 • Провідний фахівець.

 

Галузь знань «12 Комп’ютерні науки»  передбачає наступну професійну діяльність:

– Виконання наукових проектів та програм у галузі комп’ютерних наук.

– Експериментальні дослідження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

– Комп’ютерне моделювання систем та процесів.