Працевлаштування. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціальність:  122 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Придатність випускників до працевлаштування:

  • Робочі місця у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проєктами:

ІТ-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.

  • Особа, яка здобула ступінь вищої освіти “бакалавр” за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт згідно з Національним класифікатором України, а саме:

2131.2 – адміністратор бази даних;

2131.2 – аналітик з компютерних комунікацій;

2131.2 – аналітик комп’ютерних систем;

131.2 – аналітик програмного забеспечення та мультимедіа;

2131.2 – інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;

2131.2 – інженер з ком’ютерних систем;

2131.2 – інженер з програмного забеспечення комп’ютерів;

2144.2 – інженер інформаційно – телекомунікаційних систем;

2144.2 – інженер інформаційно – телекомунікаційних технологій;

2132.2 – програміст (база даних);

2132.2 – програміст прикладний;

3121 – технік – програміст;

3121 – фахівець з розробки та тестування програмного забеспечення;

3121 – фахівець з розроблення комп’ютерних програм.