Працевлаштування. Середня освіта (Математика, інформатика)

Спеціальність:  014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Математика, інформатика)

Придатність випускників до працевлаштування:

  • Заклади загальної середньої освіти (базова середня освіта), заклади позашкільної освіти учнівської молоді.
  • Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули вищу освіту за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Математика, інформатика) можуть обіймати первинні посади:

2320 – вчитель закладу загальної середньої освіти;

3340 – лаборант (освіта);

2359.2 – методист позашкільного закладу;

3434 – асистент математика.