Для здобуття ступеня бакалавра на усі спеціальності фізико-математичного факультету  у межах вакантних місць ліцензованого обсягу Університет приймає на навчання на 2-й курс з нормативним терміном навчання 2 роки 10 місяців:

  • осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста будь-якого іншого напряму підготовки чи спеціальності;
  • студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які за заочною формою навчання не менше одного року здобувають ступінь бакалавра будь-якого іншого напряму підготовки та виконують у повному обсязі навчальний план.

Студенти будуть долучатись до академічних груп, які навчаються на факультеті.

Прийом на навчання здійснюватиметься за показниками середнього бала диплома бакалавра, магістра, спеціаліста чи залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента відповідно.

Початок прийому заяв і документів 14 липня 2021 року.

Увага! Детальнішу інформацію та всі зміни щодо вступної кампанії просимо відслідковувати на сайті університету : http://kpnu.edu.ua/ ,  розділ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Телефони приймальної комісії: (03849) 3-06-01; (093) 025-10-04 (Life); (098) 223-72-87 (Київстар)