ШКОЛА МОЛОДОГО ФІЗИКА

 • розгляд тем, що не входять до шкільної програми;
 • розв’язування задач підвищеної складності, в тому числі олімпіадних;
 • розв’язування тестів для підготовки до ЗНО.

Виконання лабораторних робіт на базі навчальних лабораторій:

 • розширить отримані раніше знання з розділів фізики;
 • дасть змогу перевірити закони фізики на практиці;
 • розвине вміння опрацьовувати експериментальні дані, обчислювати шукані величини та оцінювати точність проведених вимірів.
 • виробить навики роботи з обладнанням

Заняття в наукових гуртках:

 • набуття навиків проведення наукового фізичного експерименту (аналіз теми дослідження, огляд літературних даних, постановка експерименту, аналіз отриманих результатів та формування висновків);
 • ознайомлення із методиками обробки результатів наукових експериментів, ознайомлення із програмним забезпеченням що використовується при обробці та оформленні отриманих даних;
 • участь в конкурсах наукових робіт, зокрема в конкурсі МАН України.

На вибір учнів школи пропонуються такі наукові гуртки під керівництвом викладачів кафедри фізики:

 • нетрадиційна енергетика (вивчення властивостей електродних матеріалів суперконденсаторів та літієвих джерел струму, виготовлення та дослідження макетних зразків генераторів струму і т.д.);
 • напівпровідникове матеріалознавство (синтез напівпровідникових сполук, вивчення їхніх електричних та оптичних властивостеї, дослідження термоелектричних властивостей і т.д.);
 • мікропроцесорні системи управління (розробка пристроїв на основі мікроконтролерів AVR).

Контакти:

(097)-779-42-84              Оптасюк Сергій Васильович