Магістр. “Освітні вимірювання”

Фізико-математичний факультет здійснює прийом на навчання за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за освітньою програмою «Освітні вимірювання» на денну і заочну форми навчання.
Прийом здійснюється на основі диплома бакалавра/спеціаліста усіх спеціальностей.
Вступники складають такі фахові випробування:
  • Іноземна мова (усно);
  • Фаховий іспит (тестування);
  • Фаховий іспит (додатковий) (тестування).
Рейтинг вступника складатиметься з результатів вступних  фахових випробувань та середнього балу диплома бакалавра.
Термін навчання: 1 рік 4 місяці.
Вартість одного року навчання: 18 тис. 950 грн.
Документи для вступу:
  • заява (заповнюється вступником безпосередньо в університеті);
  • оригінал або копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.
Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Початок прийому заяв і документів зазначено на сайті Університету.
При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.
Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.
Уточнити інформацію щодо вступу можна за тел.: Деканат: 067-6624492; Приймальна комісія: 093-0251004; 0982237287.