Державна служба якості освіти України проводить опитування професорсько-викладацького складу та студентів закладів вищої освіти щодо питань, які пов’язані з використанням технологій дистанційного навчання в умовах карантину.

Анкету розроблено відповідно до принципів анонімності та конфіденційності для виявлення проблем, які є загальними для освітянської спільноти, та пошуку шляхів їх вирішення.

Посилання на анкети:

для науково-педагогічних працівників;

для студентів.

Відповіді приймаються з 23 квітня до 05 травня 2020 року.

Просимо Вас активно долучитися до опитування.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти