Home | Магістр. "Освітні вимірювання"

Магістр. "Освітні вимірювання"

Прийом на навчання на спеціальність «Освітні, педагогічні науки» за освітньою програмою «Освітні вимірювання» здійснюється на основі диплома бакалавра будь-якого напряму підготовки.

Вступники складають:

  • фаховий іспит  (тестування);
  • додатковий фаховий іспит (тестування);
  • іноземну мову (усно).

Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

  • оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Початок прийому заяв і документів 12 липня 2018 року, а закінчення – о 18.00 годині 28 липня 2018 року.

Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів з 31 липня по 04 серпня  2018 року.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.