Інші конференції

ПЛАН

проведення наукових конференцій протягом 2016 року

 

№ з/п Назва конференції Термін подачі матеріалів Термін проведення Інформаційний лист
1. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку»

до 16 березня 2016 року 16-20 березня
2016 року
Інформаційний лист
2. Вінницький національний технічний університет Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців»

до 1 квітня 2016 року 3-4 квітня 2016 року Інформаційний лист
3. Мультидисциплинарный научный журнал ”Архивариус”

VIII Международная научная конференция «Наука в современном мире»

до 19 квітня 2016 року 19 квітня  2016 року Інформаційний лист
4. Київський національний університет культури і мистецтв

Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі”

до 8 квітня 2016 року 21-22 квітня
2016 року
Інформаційний лист
5. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ХІ міжнародна наукова конференція

«Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях»

до 1 квітня 2016 року 23 квітня 2016 року Інформаційний лист
6. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних
вимірах»

до 17 квітня 2016 року 29-30 квітня
2016 року
 
7. Одеський державний екологічний університет

Міжнародна заочна мультимедійна (інтернет) конференція “Роль фізики в розвитку міждисциплінарних наукових і навчальних напрямків”

до 10 квітня 2016 року 2-5 травня 2016 року Інформаційний лист
8. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Міжнародна науково-практична конференція

«Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери»

до 20 квітня 2016 року 5-6 травня 2016 року Інформаційний лист
9. Херсонський державний університет

Збірник наукових праць

«Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти»

до 18 квітня 2016 року   Інформаційний лист
10. Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

VІІ Всеукраїнська науково-методична конференція

«Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті»

до 8 квітня 2016 року 19-20 травня 2016 року Інформаційний лист
11. Національний авіаційний університет

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми в системі неперервної освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»

до 30 березня 2016 року 25 травня 2016 року Інформаційний лист
12. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Науково-практична конференція

«Чернігівські методичні читання з фізики. 2016»

до 10 травня 2016 року  23-25 червня 2016 року Інформаційний лист
13. Інститут доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми в системі неперервної освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»

до 30 березня 2016 року 25 травня 2016 року Інформаційний лист
14. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міжнародна науково-практична конференція

«Засоби і технології сучасного навчального середовища»

до 20 березня 2016 року  27-28 травня 2016 року Інформаційний лист
15. Збірник наукових праць

«Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти»

1 червня та 1 грудня кожного року   Інформаційний лист
16. XXXVIIІ-я Всеукраинская научно-практическая конференция

«Иновационный потенциал мировой науки – XXI век»

  22-25 травня

2016 року

Інформаційний лист
17. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ-2016: СТРАТЕГІЇ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ»

   9-11 червня

2016 року

Інформаційний лист
18. ШІСТНАДЦЯТА міжнародно науковотехнічна конференція

“Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”

(ВОТТП-16-2016)

  10 – 15 червня

 2016 року

Інформаційний лист
19. ІІ Міжнародна інтернет – конференція

“СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ”

 

  31 травня

 2016 року

Інформаційний лист
20.  3-я МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ”

   10-14 травня

2016 року

Інформаційний лист
21.  Всеукраїнська науково-практична конференція

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ»

   20 – 21 травня

 2016 року

Інформаційний лист
22.  ХXVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»    30–31 травня

2016 року

Інформаційний лист
23.  ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»   20-21 травня

 2016 року

Інформаційний лист
24. Всеукраїнська науковаконференція
«Соціально-гуманітарні науки та сучаснівиклики»
  29-30 червня

2016 року

Інформаційний лист
 25. Випуск науково-технічного збірника «Вісник Криворізького національного університету»     Інформаційний лист
26. Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти»
до 15 вересня 2016 року 20-27 листопада 2016 року Інформаційний лист
27. ІІІ Міжнародна скайп-Інтернет конференція: в Інтернет режимі «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ»   17-22 жовтня 2016 року Інформаційний лист
28. І-а Міжнародна науково-практична конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ» до 14 жовтня 2016 року 27-28 жовтня 2016 року Інформаційний лист
29. ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 28 вересня 2016 року 29-30 вересня 2016 року Інформаційний лист
30. II-а Міжнародна науково-практична конференція
«Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених»
до 7 жовтня 2016 року 27 жовтня 2016 року Інформаційний лист
31. ІІІ Міжнародна скайп-Інтернет конференція

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ»

до 15 жовтня 2016 року   17-22 жовтня 2016 року Інформаційний лист
32. ХVІІІ Міжнародна наукова інтернет- конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ до 26 жовтня 2016 року 27-28 жовтня 2016 року Інформаційний лист
33. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО- ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ до 20 листопада 2016 року 21 листопада 2016 року Інформаційний лист
34. 71-ша науково-технічна конференція професорсько- викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів  до 26 листопада 2016 року 6-8 грудня 2016 року Інформаційний лист
35. ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МАЙБУТНІЙ НАУКОВЕЦЬ – 2016»
до 25 листопада 2016 року   2 грудня 2016 року Інформаційний лист 
34. Тренінг-марафон „Навчання–Якіість – Монііторинг”   24-26 листопада 2016 року Інформаційний лист
35. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”   24-26 листопада 2016 року Інформаційний лист
36. ХІ-а Міжнародна науково-практична конференція “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”   24-26 листопада 2016 року Інформаційний лист
37. Международная научно-практическая конференция  «Наука, Образование, Культура» посвященная 26-ой годовщине Комратского Государственого универстета до 20 січня 2017 року  10 лютого 2017 року   Інформаційний лист
38. Міжнародного науково-практичний симпозіум «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки» до 5 квітня 2017 року 5-6 травня 2017 року Інформаційний лист
39. ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ»

до 17 лютого 2017 року 10 березня 2017 року Інформаційний лист
40. Друга Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» до 12 березня 2017 року 24-25 березня 2017 року Інформаційний лист
41. МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XLІV) 

присвячена 60-річчю від дня заснування Інституту кібернетики 
імені В.М. Глушкова НАН України

  26–29 вересня 2017 року Інформаційний лист
42. Науково – практична конференція «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2017»   23-25 червня 2017 року Інформаційний лист
43. Засоби і технології сучасного навчального середовища   19-20 травня 2017 року Інформаційний лист
44. ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 “СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ В ХХІ СТОЛІТТІ”

до 14 лютого 14-15 лютого 2017 року Інформаційний лист