Вітаємо!

Задворного Антона Олексійовича, студента 2 курсу, денної форми навчання групи KN1-B18 переведено на навчання за рахунок коштів державного бюджету відповідно до наказу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка №522-С від 25.10.2019р.