ПЛАН

проведення наукових конференцій КПНУ протягом 2016 року

№ з/п Назва конференції Термін проведення Відповідальні за конференцію Інформаційний лист
1. Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів і здобувачів університету 15-16 березня

2016 року

Білик Р.М.

Тел.: 0969593290

bilyk.roman@kpnu.edu.ua

2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» 24 березня 2016 року Атаманчук В.П.

Тел.: 0971194268

kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

3. Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації»

20-22 квітня

2016 року

Федорчук В.А.

Тел.: 0384931601,

optima-kpnu@ukr.net

Інформаційний лист
4. XI Міжнародна науково-практична конференція

«Дидактичні механізми дієвого формування компетентністних якостей майбутніх фахівців фізико-математичних спеціальностей»

12-13 жовтня

2016 року

Атаманчук П. С.

Тел.: 0972140853,

aps2005@mail.ru

Інформаційний лист