НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ, ЩО

ФУНКЦІОНУЮТЬ НА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

 

Кафедра математики

Диференціальні рівняння в просторах числових послідовностей, Теплінський Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, 9 студентів, 12 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Методи дослідження проблеми розподілу нетривіальних нулів дзета-функції Рімана, Кріль Сергій Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент,  9 студентів, 12 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Найкраще рівномірне наближення компактнозначних відображень, Гудима Уляна Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 6 студентів, 12 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Допустимі сагайдаки матриць показників, Зеленський Олексій Віталійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 1 студент, 12 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Вибрані питання теорії наближення, Сорич Віктор Андрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент,  2 студентів, 12 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Інваріантні тори злічених систем, Авдеюк Павло Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент,  7 студентів, 12 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Актуальні питання методики математики, Сморжевський Юрій Людвігович, кандидат педагогічних наук, доцент, 11 студентів, 12 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

 

Кафедра методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі

Актуальні проблеми методики викладання фізики, Атаманчук Петро Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, 8 студентів, 15 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Удосконалення шкільного фізичного експерименту, Мендерецький Вадим Владиславович, доктор педагогічних наук, професор, 5 студентів, 16 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Формування експериментальних умінь учнів, Ніколаєв Олексій Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, 5 студентів, 15 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Технічна творчість студентської та учнівської молоді, Пташнік Леонід Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, 3 студентів, 15 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Комп’ютерна підтримка навчального процесу, Кух Аркадій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, 4 студенти, 15 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

 

Кафедра фізики

Фізика і технологія напівпровідників, Криськов Цезарій Андрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики, 7 студентів, 18 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Оптика твердого тіла, Губанова Антоніна Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 6 студентів, 18 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Мікроконтролери у наукових дослідженнях, Оптасюк Сергій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 7 студентів, 18 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Нетрадиційна енергетика, Беркещук Михайло Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 7 студентів, 18 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Інформаційні технології у наукових дослідженнях, Поведа Руслан Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 4 студенти, 16 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Модернізація та розробка лабораторного обладнання, Рачковський Олег Михайлович, старший викладач  кафедри фізики,  3 студенти, 16 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

 

Кафедра інформатики

Проблеми математичного моделювання, Федорчук Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор кафедри інформатики, Іванюк Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики, Махович Олександр Іванович, асистент кафедри інформатики, 14 студентів, 15 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Прикладне використання математичного моделювання, Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, профессор кафедри інформатики, 4 студенти, 15 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Системи та методи прийняття рішень, Коваленко Олексій Єпіфанович, кандидат технічних наук, доцент, 5 студентів, 15 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Розв’язування олімпіадних задач з програмування, Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач, 6 студентів, 15 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.

Технології розробки web-ресурсів, Слободянюк Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики, 4 студенти, 15 засідань протягом н.р., 2-й та 4-й вівторок, 1500-1630.