Магістр. “Математика”

Прийом на навчання на спеціальність «Середня освіта (Математика)» за освітньою програмою «Математика, інформатика» здійснюється на основі диплома спеціаліста спеціальності «Математика*». Вступники складають:

  • фаховий іспит з математики і методики навчання математики (тестування);
  • іспит з іноземної мови (усно).

Рейтинг вступника складатиметься з результатів обох іспитів та середнього балу диплома спеціаліста.

На цю спеціальність можуть вступати  також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста спорідненої спеціальності:

«Актуарна та фінансова математика»,

«Математична економіка та економетрика»,

«Прикладна математика»,

«Комп’ютерна математика»,

«Математичне та комп’ютерне моделювання»,

«Криптологія»,

«Статистика»,

«Системний аналіз і управління»,

«Системи і методи прийняття рішень».

Їм доведеться складати додатковий фаховий іспит (у формі заліку) з обробки електронної інформації (усно).

 


Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

  • оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Початок прийому заяв і документів 4 липня 2016 року, а закінчення – о 18.00 годині 6 серпня 2016 року.

Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів з 8 серпня до 15 серпня 2016 року.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.