Home | Магістр. "Математика"

Магістр. "Математика"

Прийом на навчання на спеціальність «Середня освіта (Математика)» за освітньою програмою «Математика, інформатика» здійснюється на основі диплома бакалавра/спеціаліста таких спеціальностей:

 • Математика
 • Програмна інженерія
 • Програмне забезпечення систем
 • Середня освіта (Математика)

Вступники складають :

 • фаховий іспит (тестування);
 • іноземну мову (усно)(залік).

На цю спеціальність можуть вступати також особи, які здобули ступінь бакалавра/спеціаліста спорідненого напряму:

 • Статистика
 • Прикладна математика
 • Системний аналіз
 • Актуарна та фінансова математика
 • Математична економіка та економетрика
 • Статистика
 • Прикладна математика
 • Комп’ютерна математика
 • Математичне та комп’ютерне моделювання
 • Криптологія
 • Системний аналіз і управління
 • Системи і методи прийняття рішень.

Їм доведеться складати додатковий фаховий іспит (тестування) .

Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

 • оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Початок прийому заяв і документів 12 липня 2018 року, а закінчення – о 18.00 годині 28 липня 2018 року.

Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів з 31 липня по 04 серпня  2018 року.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.