Магістр. “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

Прийом на навчання на спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за освітньою програмою «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» здійснюється на основі диплома бакалавра напряму підготовки «Інформатика»Вступники складають:

  • фаховий іспит з програмування (тестування);
  • іспит з іноземної мови (усно).

Рейтинг вступника складатиметься з результатів обох іспитів та середнього балу диплома бакалавра.

На цю спеціальність можуть вступати  також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний ступінь бакалавра спорідненого напряму:

«Прикладна математика»,

«Системний аналіз»,

«Комп’ютерні науки»,

«Комп’ютерна інженерія»,

«Програмна інженерія».

Їм доведеться складати додатковий фаховий іспит (у формі заліку) з обробки електронної інформації (усно).

 


 

Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

  • оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Початок прийому заяв і документів 4 липня 2016 року, а закінчення – о 18.00 годині 6 серпня 2016 року.

Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів з 8 серпня до 15 серпня 2016 року.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.