Home | Магістр. "Комп’ютерні науки"

Магістр. "Комп’ютерні науки"

Прийом на навчання на спеціальність «Комп’ютерні науки» за освітньою програмою «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» здійснюється на основі диплома бакалавра/спеціаліста спеціальностей:

 • Інформатика
 • Комп’ютерні науки
 • Прикладна інформатика
 • Соціальна інформатика
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Вступники складають:

 • фаховий іспит  (тестування);
 • іноземну мову (усно).

На цю спеціальність можуть вступати також особи, які здобули ступінь бакалавра/спеціаліста спорідненого напряму:

 • Професійна освіта (Електроніка);
 • Математика;
 • Фізика;
 • Прикладна математика;
 • Системний аналіз;
 • Комп’ютерна інженерія;
 • Програмна інженерія;
 • Прикладна математика;
 • Системний аналіз і управління;
 • Системи і методи прийняття рішень;
 • Комп’ютерні системи та мережі;
 • Системне програмування;
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи;
 • Програмне забезпечення систем;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Середня освіта (Математика);
 • Середня освіта (Фізика).

Їм доведеться складати додатковий фаховий іспит (тестування) .

Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

 • оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Початок прийому заяв і документів 12 липня 2018 року, а закінчення – о 18.00 годині 28 липня 2018 року.

Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів з 31 липня по 04 серпня  2018 року.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.