Магістр. “Комп’ютерні науки”

Прийом на навчання на спеціальність «Комп’ютерні науки» за освітньою програмою «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» здійснюється на основі диплома бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) спеціальності «Інформатика»Вступники складають:

 • фаховий іспит з програмування (тестування);
 • іспит з іноземної мови (усно).

Рейтинг вступника складатиметься з результатів обох іспитів та середнього балу диплома бакалавра.

На цю спеціальність можуть вступати також особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) спорідненого напряму:

 • Професійна освіта (Електроніка)
 • Системний аналіз
 • Комп’ютерна інженерія
 • Програмна інженерія
 • Математика
 • Фізика
 • Прикладна математика
 • Інформатика
 • Прикладна інформатика
 • Соціальна інформатика
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Системний аналіз і управління
 • Системи і методи прийняття рішень
 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування
 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи
 • Програмне забезпечення систем
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Середня освіта (Математика)
 • Середня освіта (Фізика)
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Їм доведеться складати додатковий фаховий іспит (у формі заліку) з обробки електронної інформації (усно).

 


 

Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

 • оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Початок прийому заяв і документів 12 липня 2017 року, а закінчення – о 18.00 годині 28 липня 2017 року.

Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів з 31 липня по 04 серпня  2017 року.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.