Магістр. “Комп’ютерні науки”

Фізико-математичний факультет здійснює прийом на навчання за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки» за освітньою програмою «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на денну і заочну форми навчання.
Прийом здійснюється на основі диплома бакалавра/спеціаліста усіх спеціальностей.
Вступники складають такі фахові випробування:
  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької або іспанської);
  • Фаховий іспит (тестування);
  • Фаховий іспит (додатковий) (тестування) для всіх спеціальностей, крім спеціальностей:
6.040302, 7.04030201, 8.04030201 Інформатика, 7.04030202, 8.04030202 Прикладна інформатика, 7.04030203, 8.04030203 Соціальна інформатика, 7.04030204, 8.04030204 Інформаційно-комунікаційні технології, 6.050101 Комп’ютерні науки, 7.05010101, 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології, 7.05010102, 8.05010102 Інформаційні технології проектування, 7.05010103, 8.05010103 Системне проектування, 7.05010104, 8.05010104 Системи штучного інтелекту, 7.05010105, 8.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг, 122 Комп’ютерні науки.
Рейтинг вступника складатиметься з результатів вступних  фахових випробувань та середнього балу диплома бакалавра.
Термін навчання: 1 рік 4 місяці.
Вартість одного року навчання: 12 тис. 950 грн.
Документи для вступу:
  • заява (заповнюється вступником безпосередньо в університеті);
  • оригінал або копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.
Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Початок прийому заяв і документів зазначено на сайті Університету.
При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.
Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.
Уточнити інформацію щодо вступу можна за тел.: Деканат: 067-6624492; Приймальна комісія: 093-0251004; 0982237287.