Home | Магістр. "Фізика"

Магістр. "Фізика"

Прийом на навчання на спеціальність «Середня освіта (Фізика)» за освітньою програмою «Фізика, технологічна освіта та інформатика» здійснюється на основі диплома бакалавра/спеціаліста спеціальностей:

 • Фізика
 • Програмна інженерія
 • Програмне забезпечення систем
 • Середня освіта (Фізика)

Вступники складають:

 • фаховий іспит  (тестування);
 • іноземну мову (усно).

На цю спеціальність можуть вступатитакож особи, які здобули ступінь бакалавра/спеціаліста спорідненої спеціальності:

 • Професійна освіта (Електроніка)
 • Фізика
 • Механіка
 • Прикладна фізика
 • Астрономія
 • Прграмна інженерія
 • Теоретична та прикладна механіка
 • Механіка суцільних середовищ
 • Комп’ютерна механіка
 • Фізика конденсованого стану
 • Фізика наносистем
 • Фізика ядра та фізика високих енергій
 • Прикладна фізика
 • Радіофізика і електроніка
 • Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми
 • Нанофізика та наноелектроніка
 • Біофізика
 • Медична фізика
 • Астрономія
 • Програмне забезпечення систем
 • Середня освіта (Фізика)

Їм доведеться складати додатковий фаховий іспит (тестування).

Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

 • оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Початок прийому заяв і документів 12 липня 2018 року, а закінчення – о 18.00 годині 28 липня 2018 року.

Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів з 31 липня по 04 серпня  2018 року.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.