Інші конференції

ПЛАН

проведення студентських конференцій протягом 2016 року

№ з/п Назва конференції Термін подачі матеріалів Термін проведення Інформаційний лист
1. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців

Фізика. Технології. Навчання

  26 березня 2016 року Інформаційний лист
2. Студентська конференція (СНКПМІ-2016)

Фізика. Технології. Навчання

  14-15 квітня 2016 року  
3. Львівський національний університет імені Івана Франка

ХІХ Всеукраїнська (XIV Міжнародна) студентська наукова конференція

«Прикладна математика та інформатика»

Матеріали подати до 28 березня 2016 року  Проведення конференції 14-15 квітня 2016 року  Інформаційний лист
4. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ХІ міжнародна наукова конференція

«Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях»

 

Матеріали подати до 1 квітня 2016 року Проведення конференції 23 квітня 2016 року Інформаційний лист
5. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

«Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення»

 

Матеріали подати до 11 квітня 2016 року Проведення конференції 27 квітня 2016 року Інформаційний лист
6. ІХ Міжнародна
науково–практична конференція
студентів та молодих науковців
„НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ”
  18 травня

2016 року

Інформаційний лист
7. Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти»
Матеріали подати до 15 вересня 2016 року Проведення конференції 20-27 листопада 2016 року Інформаційний лист
8. Студентський форум молодих науковців Матеріали подати до 17 жовтня 2016 року Проведення конференції 26-28 жовтня 2016 року Інформаційний лист
8. ХVІІІ Міжнародна наукова інтернет- конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»   Проведення конференції 27-28 жовтня 2016 року Інформаційний лист
9. ІІІ Міжнародна науково-практична студентська конференція “Перспективи розвитку
професійно спрямованої іншомовної освіти в мультикультурному просторі”
Матеріали подати до 20 березня 2017 року Проведення конференції  12 квітня 2017 року Інформаційний лист
10. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ Матеріали подати до 20 листопада 2016 року Проведення конференції 21 листопада 2016 року Інформаційний лист
11. 71-ша науково-технічна конференція професорсько- викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів   Проведення конференції 6-8 грудня 2016 року Інформаційний лист
12. ІІІ Міжнародна науково-практична студентська конференція “Перспективи розвитку
професійно спрямованої іншомовної освіти в мультикультурному просторі”
Матеріали подати до 20 березня 2017 року Проведення конференції 

12 квітня 2017 року

Інформаційний лист