Home | РОЗКЛАД ІСПИТІВ | Розклад роботи екзаменаційних комісій з прийому державних іспитів і захисту кваліфікаційних та дипломних робіт в 2016-2017 н.р.

Розклад роботи екзаменаційних комісій з прийому державних іспитів і захисту кваліфікаційних та дипломних робіт в 2016-2017 н.р.

Розклад
 роботи екзаменаційних комісій фізико-математичного факультету
в 2016-2017 навчальному році

 

 


з/п

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

 

 

Розклад іспитів

 

 Освітній ступінь «бакалавр»
 1. Галузь знань 0402 Фізико-математичні науки. Напрям підготовки 6.040201 Математика* M1-B13,M2-13.tif
 2. Галузь знань 0402 Фізико-математичні науки. Напрям підготовки 6.040203 Фізика* F1-B13.tif
 3. Галузь знань 0101 Педагогічна освіта. Напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта. Електроніка E1-B13.tif
 4. Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки 6.040302 Інформатика Inf1-B13.tif
 Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
 1. Галузь знань 01 Освіта. Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика) за освітньою програмою Математика, інформатика зі спеціалізацією „Інформатика” M1-S16.tif
 2. Галузь знань 01 Освіта. Спеціальності: 014.08 Середня освіта (Фізика) за освітньою програмою Фізика,технологічна освіта та інформатика зі спеціалізацією „Технологічна освіта”; 014.08 Середня освіта (Фізика) за освітньою програмою Фізика, технологічна освіта та інформатика зі спеціалізацією „Інформатика”
F1-S16.tif
 Освітній ступінь «магістр»
 1. Галузь знань 01 Освіта. Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика) за освітньою програмою Математика, інформатика
Ms1-M16.tif
 2. Галузь знань 01 Освіта. Спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика) за освітньою програмою Фізика, технологічна освіта та інформатика
Fs1-M16.tif
 3. Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика. Спеціальність 8.04030201 Інформатика*
Infb1-M15.tif
 4. Галузь знань 1801 Специфічні категорії. Спеціальність 8.18010022 Освітні вимірювання
Ovb1-M15.tif