Бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

  • На навчання за денною формою для здобуття ступеня бакалавра на 1-й курс (зі скороченим терміном  навчання) або на 2-й курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Плануються державні місця.

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший  (зі скороченим терміном навчання)  або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,  які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста   Спеціальності ступеня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання  
 
Назва Код Код та назва спеціальності Шифр та назва предметної спеціальності

Освітня програма

 

       
Всі спеціальності   014 Середня освіта  014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, інформатика) Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури; Фахове випробування тестування) 2 Курс   2р 10м  
Всі спеціальності   014 Середня освіта  014.08 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика, інформатика) Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;Фахове випробування(тестування) 1 Курс   2р 10м  
Всі спеціальності   015 Професійна освіта    Професійна освіта (Охорона праці) Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;Фахове випробування(тестування) 2 Курс   2р 10м  
Обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101

 

122

Комп’ютерні науки

  Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;Фахове випробування (тестування) 1 Курс   2р 10м  
Обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

 

 
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201

 

 
Комп’ютерні науки 122  
Розробка програмного забезпечення 5.05010301

 

 
Інженерія програмного забезпечення 121

 

 
Комп’ютерна інженерія 123  
Всі спеціальності   122

Комп’ютерні науки

  Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;Фахове випробування(тестування) 2 Курс    2р 10м  

 

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів від вступників 13 липня 2020 року
 

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 22 липня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань  з 23 липня по 30 липня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 31 липня 2020 року
 

Терміни зарахування вступників

за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) – 04 серпня 2020 року; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2020 року

 

 

Документи для вступу

Заява (подається безпосередньо вступником) і документи приймаються лише у паперовій формі.  

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами прийому випадках);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі потреби, на період вступних випробувань абітурієнтам надається можливість проживання у гуртожитку.

 

Увага! Детальнішу інформацію та всі зміни щодо вступної кампанії-2019 просимо відслідковувати на сайті університету : http://kpnu.edu.ua/ ,  розділ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Телефони приймальної комісії: 0930251004; 0982237287.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Фізико-математичний факультет засновано у 1918 році в числі перших двох факультетів Кам’янець-Подільського державного українського університету. За чисельністю студентів це був найбільший факультет навчального закладу. Навіть після відкриття нових факультетів, восени 1919 року на фізико-математичному факультеті навчалося 478 осіб, що складало більше третини від усієї чисельності студентів університету.

Факультет і сьогодні є вузловою складовою університету. Викладацький колектив факультету складається з 38 науково-педагогічних працівники, з них 5 доктори наук, професори; 26 кандидатів наук, доцентів; 7 старших викладачів, асистентів.

Студенти факультету під керівництвом викладачів щорічно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та наукових конференціях. На факультеті функціонують наукові гуртки, студентське самоврядування, команда КВН.

Студенти факультету, які бажають отримати звання «молодший лейтенант»,  мають можливість  відвідувати військову кафедру.

Всі студенти факультету 100% забезпечуються гуртожитком (неподалік навчальних корпусів;  дво- та тримісні кімнати, які обладнані меблями). Гуртожитки мають необхідну побутову інфраструктуру, є можливість користуватися мережею Інтернет.