Бакалавр друга вища освіта

Для здобуття ступеня бакалавра на усі спеціальності фізико-математичного факультету  у межах вакантних місць ліцензованого обсягу Університет приймає на навчання на 2-й курс з нормативним терміном навчання 2 роки 10 місяців:

  • осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста будь-якого іншого напряму підготовки чи спеціальності;
  •  
  • студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які за заочною формою навчання не менше одного року здобувають ступінь бакалавра будь-якого іншого напряму підготовки та виконують у повному обсязі навчальний план.

Студенти будуть долучатись до академічних груп, які навчаються на факультеті.

Прийом на навчання здійснюватиметься за показниками середнього бала диплома бакалавра, магістра, спеціаліста чи залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента відповідно.

Початок прийому заяв і документів 10 липня 2019 року.

Увага! Детальнішу інформацію та всі зміни щодо вступної кампанії-2019 просимо відслідковувати на сайті університету : http://kpnu.edu.ua/ ,  розділ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Телефони приймальної комісії: 0930251004; 0982237287.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Фізико-математичний факультет засновано у 1918 році в числі перших двох факультетів Кам’янець-Подільського державного українського університету. За чисельністю студентів це був найбільший факультет навчального закладу. Навіть після відкриття нових факультетів, восени 1919 року на фізико-математичному факультеті навчалося 478 осіб, що складало більше третини від усієї чисельності студентів університету.

Факультет і сьогодні є вузловою складовою університету. Викладацький колектив факультету складається з 41 науково-педагогічних працівники, з них 5 доктори наук, професори; 27 кандидатів наук, доцентів; 9 асистентів.

Студенти факультету під керівництвом викладачів щорічно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та наукових конференціях. На факультеті функціонують наукові гуртки, студентське самоврядування, команда КВН.

Студенти факультету, які бажають отримати звання «молодший лейтенант»,  мають можливість  відвідувати військову кафедру (термін навчання – 2 роки).

Всі студенти факультету 100% забезпечуються гуртожитком (неподалік навчальних корпусів).