Home |

ПЛАН

проведення наукових конференцій впродовж 2017 року

Назва конференції Термін подачі матеріалів Термін проведення Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична конференція Стратегії сталого розвитку та програми STEM-навчання у змісті природничо-математичної освіти”, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти до 15 вересня 2017 року 25 жовня 2017 року Інформаційний лист
V-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка до 30 вересня 2017 року 10-13 жовня 2017 року Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична конференція «Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях», Таврійський державний агротехнологічний університет до 30 червня 2017 року 11-13 вересня 2017 року Інформаційний лист
XIX-а Міжнародна наукова конференція “Астрономічна школа молодих вчених”, комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» до 12 травня 2017 року 24-25 червня 2017 року Інформаційний лист
Науково – практична конференція «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2017», Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка до 10 травня 2017 року 26-27 червня 2017 року Інформаційний лист
І-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти», Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти до 10 травня 2017 року 24 червня 2017 року Інформаційний лист
III Всеукраїнська науково-технічна конференція “Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування”, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя до 22 травня 2017 року 8-9 червня 2017 року Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена до Дня пам’яті Ігора Ґерети, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти до 4 червня 2017 року 7 червня 2017 року Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова до 24 травня 2017 року 30-31 травня 2017 року Інформаційний лист
II-а Всеукраїнська наукова конференція “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики”, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара до 14 травня 2017 року 26-27 травня 2017 року Інформаційний лист
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2017)», Луцький національний технічний університет до 25 квітня 2017 року 25-27 травня 2017 року Інформаційний лист

Запрошення

І-ша регіональна науково-практична веб-конференція «STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний  процес», Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти до 15 травня 2017 року 24 травня 2017 року Інформаційний лист
Науково-практична конференція “Засоби і технології сучасного навчального середовища”, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка до 10 березня 2017 року 19-20 травня 2017 року Інформаційний лист
І-а Всеукраїнська інтернет-конференція “Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці”, Київський університет імені Бориса Грінченка до 28 квітня 2017 року 19 травня 2017 року Інформаційний лист
ІV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Національний університет “Львівська політехніка” до 25 квітня 2017 року 18-19 травня 2017 року Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична конференція “Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності”, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського до 1 квітня 2017 року 18-19 травня 2017 року Інформаційний лист
Міжнародна наукова конференція для молодих вчених “Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях”, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна до 1 квітня 2017 року 25-26 квітня 2017 року Інформаційний лист
ІV-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький) до 31 березня 2017 року 17-21 квітня 2017 року Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі”, Чернігівський національний технологічний університет до 14 квітня 2017 року 19-20 квітня  2017 року  Інформаційний лист
Міжнародна науково-практична конференція “Наука, Освіта, Культура”, Комратський державний університет, Молдова до 20 січня 2017 року  10 лютого 2017 року   Інформаційний лист
Міжнародний науково-практичний симпозіум «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки», Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького до 5 квітня 2017 року 5-6 травня 2017 року Інформаційний лист
ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи», ДВНЗ «Ужгородський національний університет» до 17 лютого 2017 року 10 березня 2017 року Інформаційний лист
ІІ-а Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара до 12 березня 2017 року 24-25 березня 2017 року Інформаційний лист
ІІ-а міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті” до 14 лютого 14-15 лютого 2017 року Інформаційний лист

 

Інші наукові конференції (2016 рік, АРХІВ)