Home | Новини факультету | Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології акредитовано

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології акредитовано

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №204 від 27.02.2018 р. на підставі Закону України «Про освіту», Положення про акредитацію вищи навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978, Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. №200, відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 20 лютого 2018 р. (протокол №128) Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка визнано акредитованим за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 Інформаційні технології.