Home | Щирбa Олeся Вiкторівна

Щирбa Олeся Вiкторівна

Статті у виданнях, які входять до переліку ВАК України:

 1. Щирба О.В. Моделювання дифузійних процесів та його реалізація методом внутрішньої точки / О.В. Щирба // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: В.В.Скопецький (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 3. — с. 213-222.
 2. Щирба В.С. Застосування мультимедійних технологій управляння навчанням студентів при вивчені чисельних методів / Щирба В.С., Щирба О.В. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 17. – 330 с. – C.258-260.
 3. Бейко І.В. Узагальнені розв’язки оптимізаційних крайових задач та ітераційні методи їх побудови / І.В.Бейко, О.В.Щирба // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — Вип. 6. — с. 41-49.
 4. Бейко І.В. Методи внутрішньої точки в оптимізації нелінійних керованих процесів / І.В.Бейко, О.В.Щирба // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — Вип. 7. — с. 52-71.
 5. Ivan Beyko. Optimization Problems with Partial Derivatives and Algorithms for Constructing Generalized Solutions / Ivan Beyko, Olesya Shchyrba // Taurida Journal of Computer Science Theory and Mathematics. – No 2. – 2013. – P. 10-16.
 6. Щирба О.В. Функціональні залежності для методів оптимального управління / О.В.Щирба // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. — Вип. 10. — с. 191-197.
 7. Щирба О.В. Побудова математичних моделей для обчислення фазових траєкторій літальних апаратів в умовах захисних маневрів / О.В.Щирба // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — Вип. 13. — с. 201-212.

 Навчальні, навчально-методичні посібники, зокрема електронні, методичні рекомендації, розробки, НМК, видані з грифом університету:

 1. Мястковська М.О. Чисельні методи / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба  – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 84 с.
 2. Методичні рекомендації по підготовці до контрольних робіт з методів обчислень / Г.В.Кудрявцева, М.О.Мястковська, В.С.Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 64 с.
 3. Мястковська М.О. Лабораторніроботизчисельнихметодів / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 112 c.
 4. Мястковська М.О. Лабораторний практикум з методів обчислень : навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 99 с.
 5. Мястковська М.О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності : навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 67 с.

Публікації у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (SCOPUS, WEB OF SCIENCE, WEB OF KNOWLEDGE):

 1. Щирба В.С. Методологічні основи забезпечення професійної компетентності учителя фізики в проведенні чисельних експериментів та процес їх формування / В.С. Щирба, О.В. Щирба // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19. – 358 с. – C.255-257.
 2. Щирба В.С. Використання міжпредметних зв’язків для формування професійної компетентності у процесі побудови та аналізу комп’ютерної моделі задач математичної фізики / Щирба В.С., Щирба О.В. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна: [редкол.: П.С.Атаманчук  (голов. ред.) та ін.].  –  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка, 2014. – Вип.20.: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – C. 237-239.
 3. Щирба В.С. Методичні основи проведення математично-статистичного аналізу в освітніх вимірюваннях / В.С. Щирба, О.В. Щирба // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Випуск 21. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – с. 231 – 233.
 4. Мястковська М.О. Освітні вимірювання як інструментарій поліпшення якості освітнього процесу / Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Випуск 22, 2016 с. 66-68