Home | Спеціаліст. “Фізика”

Спеціаліст. “Фізика”

Прийом на навчання на спеціальність «Середня освіта (Фізика)» за освітньою програмою «Фізика, технологічна освіта та інформатика»  здійснюється на основі диплома бакалавра напряму підготовки «Фізика*». Вступники складають:

  • фаховий іспит з фізики і методики навчання фізики (тестування);
  • іспит з іноземної мови (усно).

Рейтинг вступника складатиметься з результатів обох іспитів та середнього балу диплома бакалавра.

На цю спеціальність можуть вступати  також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний ступінь бакалавра спорідненого напряму підготовки:

«Механіка»,

«Прикладна фізика»,

«Прикладна механіка»,

«Інженерна механіка»,

«Мікро- та наноелектроніка»,

«Радіотехніка».

Їм доведеться складати додатковий фаховий іспит (у формі заліку) з обробки електронної інформації (усно).

 


Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

  • оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Початок прийому заяв і документів 4 липня 2016 року, а закінчення – о 18.00 годині 6 серпня 2016 року.

Заява і документи приймаються лише у  паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів з 8 серпня до 15 серпня 2016 року.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.