Home | Працевлаштування. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Працевлаштування. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

КОМП’ЮТЕРНІ  НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Узагальненим об’єктом діяльності фахівця спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за освітньою програмою «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» є процеси обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки.

Професійну діяльність випускника можна умовно розділити на такі напрями:

 • Консультування з питань інформатизації.
 • Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері.
 • Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення.
 • Оброблення даних.
 • Діяльність, пов’язана з банками даних.
 • Технічне та програмне обслуговування комп’ютерної техніки.

 

Напрям консультування з питань інформатизації передбачає консультування щодо типу і конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення; аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук оптимальних рішень.

Сюди не входить консультування щодо комп’ютерних технічних засобів, включаючи периферійні пристрої, яке здійснюється підприємствами з їх виробництва чи продажу.

 

Напрям розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері включає розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та інших прикладних програм.

Сюди не входить тиражування програмного забезпечення загального користування.

 

Напрям інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення включає:

 • консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем;
 • розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів;
 • розроблення web-сторінок;
 • надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань.

 

Напрям оброблення даних включає:

 • оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення;
 • повне оброблення, підготовку та введення даних;
 • експлуатацію на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належить іншим користувачам;
 • надання місця у web-мережі.

 

Напрям діяльність, пов’язана з банками даних включає:

 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення;
 • видання будь-якої інформації в Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет;
 • створення баз даних у оперативному режимі “он-лайн”;
 • створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі;
 • діяльність, пов’язану з порталами пошуку у web-мережі.

 

Напрям технічне та програмне обслуговування комп’ютерної техніки включає: технічну підтримку користувачів; обслуговування персональних комп’ютерів та офісної техніки (встановлення та налаштування); встановлення та налаштування програмного забезпечення; заміна комплектуючих; організація робочих місць співробітників.

 

Відповідно до поставлених задач випускник може займати первинні посади:

 • Технік-програміст.
 • Фахівець з інформаційних технологій.
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм.
 • Інженер.
 • Інженер-програміст.
 • Молодший розробник.
 • Середній розробник.
 • Старший розробник.
 • Консультант.
 • Менеджер.
 • Лаборант.
 • Старший лаборант.
 • Провідний фахівець.
 • Технік.
 • Оператор ЕОМ.