Home | Працевлаштування. Професійна освіта (Охорона праці)

Працевлаштування. Професійна освіта (Охорона праці)

Професія « викладач професійного навчання, охорони праці та загальнотехнічних дисциплін» – для творчих, активних та ініціативних молодих людей, які прагнуть створити в нашій державі справедливе суспільство європейського типу по рівню організації та оплаті праці у всіх галузях за умов пріоритетності збереження життя та здоров’я працюючих.

Під час навчання в Камя’нець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка Ви отримаєте ґрунтовні знання з соціально-економічних, гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін (зокрема з безпеки життєдіяльності, охорони праці, систем управління охороною праці, виробничої санітарії та гігієни праці і цілої низки загальнотехнічних дисциплін).

Здобуті знання, вміння та навички дають змогу працювати на посадах:

 • освітня сфера
 • викладач професійного навчання у ПТНЗ;
 • викладач загальнотехнічних дисциплін та креслення;
 • викладач охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • керівник гуртків технічної творчості;
 • завідувач кабінетом техніки безпеки і охорони праці
 • виробнича сфера
 • інженер з охорони праці;
 • фахівець з протипожежної безпеки;
 • технічний експерт з промислової безпеки;
 • експерт з умов праці; інспектор з охорони праці;
 • керівник служби охорони праці
 • соціальна сфера
 • інспектор фонду соціального страхування;
 • страховий експерт з охорони праці.