Home | Мендерецький Вадим Владиславович

Мендерецький Вадим Владиславович

Монографії

 1. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики: монографія / Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, ред.-видав. від., 2006. – 256 с.
 2. Міжпредметні зв’язки  в  навчальному експерименті як засіб формування: монографія предметної компетентності старшокласників з фізики / Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, ред.-видав. від., 2015. –   160 с

Підручники

 1. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 292 с. – (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для ВНЗ, лист МОН України № 1/11-1115 від 22.02.2010 p.).
 2. Методика і  техніка  навчального фізичного експерименту в старшій школі / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. –Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 420 с. – (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для ВНЗ, лист МОН України № 1/11-1116 від 22.02.2010 p.).

Навчальні посібники

 1. Збірник задач з фізики (механіка): навчальний посібник  / П.С.Атаманчук, В. В. Мендерецький, A. А. Криськов. – Кам’янець-Подільський : Квітка України, 1993. – 96 с. – (Рекомендовано МОН України).
 2. Збірник задач з фізики (молекулярна фізика): навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. А. Криськов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, інформ.-видав. від., 1995. – 84 с. – (Рекомендовано МОН України).
 3. Збірник задач з фізики: навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. А. Криськов. – К. : Школяр, – 304 с. – (Рекомендовано МОН України).
 4. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / В. В. Мендерецький. П. Д. Плахтій, Болібрух Б. B. та ін. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2003. – 304 с. – (Рекомендовано МОН України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-44 від 08.01.2003 p.).
 5. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту: навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, А. М. Кух. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 216 с. – (Рекомендовано МОН України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-3075 від 29.12.2005 p.).
 6. Практикум з безпеки життєдіяльності в особистіно орієнтованій системі підготовки вчителя: навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 140 с. –(Рекомендовано МОН України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-1101 від 28.04.2006 p.).
 7. Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту в 10-11 класах: навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2007. – 364 с. – (Рекомендовано МОН України, лист МОН України № 1.4/ 18-Г-1853 від 30.10.2007 p.).
 8. Основи охорони праці (практичний курс): навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О.А., 2011. – 140 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1 /11-86 від 06.01.2011 p.).
 9. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № і /11-87 від 06.01.2011 p.).
 10. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика її  навчання / П.С.Атаманчук, В. В. Мендерецький, У. І. Недільська, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. − Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 244 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України №1 / 11-12206 від 30.07.2013 р.).
 11. Основи охорони праці (практичний курс): навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський: К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1 /11-86 від 06.01.2011 p.).
 12. Охорона праці в галузі: навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О. П. Панчук, P. М. Білик. − К.: Центр учбової літератури, 2013. – 322 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1 / 11-18476 від 29.11.2012 р.).
 13. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивільний захист населення) / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О. П. Панчук, P. М. Білик. − Камянець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2014. – 84 с.
 14. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, P.М.Білик, Камянець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2014. − 244 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1/11-12206 від 30.07.13.).
 15. Методика навчань з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, P.М.Білик. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 148 с.

 Наукові статті

 1. Виконання колективних досліджень на лабораторній роботі «Побудова зображень за допомогою лінзи» на уроках фізики у 7 класі / В. В. Мендерецький // Методика викладання математики і фізики : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. шк.,  – Вип. 5. – С. 108-109.
 2. Пропедевтика формування вимірювальних умінь / В. В. Мендерецький // Методика викладання математики і фізики : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. шк., – Вип. 6. – С. 110-114.
 3. Особливості формування експериментальних умінь учнів 7-8 класів / О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький // Методика викладання математики і фізики : респ. наук.-метод. зб. – К. :  Рад. шк., 1991. – Вип. 7. – С. 105-110.
 4. Пропедевтика експериментальних умінь учнів / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // К. : Рідна школа.  – 1992. – № 9-10. – С. 3-10.
 5. Концептуальні засади побудови і вивчення курсу основи безпеки життєдіяльності в 12-річній середній школі  / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, В. А. Недокіс // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Се­рія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-видав. від., 2000. – Вип. 6. – С. 30-34. (Фахове видання).
 6. Фізичні принципи вивчення радіаційної безпеки в школі / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Се­рія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-видав. від, 2002. – Вип. 8. – С. 284-288. (Фахове видання).
 7. Раціонально-логічні та емоційно-ціннісні начала в результативному навчанні / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців. – Київ-Вінниця: ООО «Планер», – Вип. 8. – С. 207-211. (Фахове видання).
 8. Методические основы планирования учебной деятельности при форми-ровании экспериментальных умений / В. В. Мендерецкий // Преподавание физики в высшей школе: Научно-метод. журнал. – № 32. –Москва, 2006.–С. 45.
 9. Рейтинговое оценивание экспериментальных достижений студентов експерименту / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. М. Николаев, Н. В. Моштак // Информационно-вычислительные технологии и их приложения. – Пенза: РИО ПГСХА, 2006. – С. 7-10.
 10. Ціннісні передумови формування експериментальних способів діяльності вчителя / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Педагогіка і психологія. – 2006. – №3. – С. 37-48.
 11. Развитие лабораторного практикума по физике на основании новых инфор-мационных технологий / В. В. Мендерецкий // Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг. Сбор. науч. трудов XIII Междунар. науч.-метод. конф. – Вып. 11.–Москва, 2007. – С. 315-323.
 12. Розвиток професійної компетентності у випускників вищих навчальних закладів / В. В. Мендерецький // Наук, записки: зб. наук, статей Національного пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, – Вип. 57. – С. 205-212. (Фахове видання).
 13. Інновації в забезпеченні експериментальної підготовки майбутнього фахівця / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // IV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (2008 р., Варна, Болгария). – Дніпропетровськ-Варна: Волант-ТУ-Варна, – С. 27-32.
 14. Підготовка до здійснення експериментальних досліджень на заняттях з безпеки життєдіяльності фізиці / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О.М.Семерня // Наук, записки Кіровоградського держ. пед. ун­ту. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : ред.-видав. від. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 73. – Ч. 2. –С. 270-276. (Фахове видання).
 15. Личностно ориентированная модель экспериментальной подготовки / В. В. Мендерецкий // Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг: : сб. науч. трудов ГХ Междунар. науч.-метод. конф. (Москва, 29 марта 2008 г.). – М. : Московский госуд. у-т технологий и управления, 2008. – Вып. 12. – Т. 1. – С. 312-320.
 16. Личностно ориентированная модель экспериментальной подготовки / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Современный физический практикум: сб. трудов X Междунар. учебно-метод. конф. (Астрахань 16 сентября 2008 г.) – М. : Издательский дом Московского физического общества, 2008. – С. 59-60.
 17. Методологія управління якістю професійного становлення майбутніх вчителів фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв, О. М. Павлюк, Т. П. Поведа // Основните проблеми на съвременната наук : матер, за 5-а междунар. науч. практ. конф. : Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ОДД, – Т. 14. – С. 35-45.
 18. Методологічні основи управління якістю підготовки майбутніх вчителів / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв // 36. наук. праць. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, – С. 95-98. (Фахове видання).
 19. Елементи фізичних знань на заняттях з безпеки життєдіяльності / В. В. Мендерецький, О. Г. Чорна // 36. наук, праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна: Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15. – С. 296-300. (Фахове видання).
 20. Дослідження рН характеристик водних розчинів в курсі БЖД / В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв, С. І. Дмитрук // Наук, записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : ред.-видав. від. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. B. Винниченка, – Вип. 82. – Ч. 2. – С. 270-276. (Фахове видання).
 21. Методическая система экспериментальной подготовки будущих специа-листов / В. В. Мендерецький, П. I. Самойленко, В. С. Шуліка, // Науч. записки Московского гос. технологического ун-та. – М. : Московского гос. технологического ун-т, 2009. – Вып. 30. – С. 156-164. ,
 22. Технологии и методы активизации деятельности учащихся по решению задач в процессе обучения / В. В. Мендерецький, В. С. Шуліка // Вестник Калужского гос. ун-та. – Калуга: Калужский гос. ун-т, 2010. – №4. – С. 67-70.
 23. Удосконалення експериментальної підготовки студентів на основі нових інформаційних технологій / В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, В. С. Шуліка. – Проблеми підготовки сучасного учителя: наук, праць Уманського державного пед. ун-ту. ім. П. Тичини. – Умань: ПП Жовтий О. О. 2011. – Вип. 4. – Ч. 2. – С. 87-98.
 24. Инновационные схемы построения учебника / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, И. В. Засанова. – Журнал Забайкальского гуманитарного педаго-гического университета им. Н. Г Чернышевского. Гуманитарный вектор. № 1 (25) Чита. : Забайкальского гуманитарного педагогического университета им. Н. Г Чернышевского. – 2011 г. – 160 с. – С. 5-9.
 25. Значення навчання з безпеки життєдіяльності в освітній системі України  / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська – 36. наук, праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна. – КПНУ імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – 330 с. – С. 45-59. (Фахове видання).
 26. Безпеки життєдіяльності та цивільний захист населення як методологічна складова розвитку професійної компетентності майбутніх учителів фізико-технологічного профілю / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська. − Збірник наукових праць Кам-Под. національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.)]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип.19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 358 с., с.304-307 (Фахове видання).
 27. Сьогоднішні можливості вивчення питань, які пов’язані з безпекою  життєдіяльності  в  Україні / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська. − Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип.20: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. (Зареєстровано у міжнародній наукометричній базі Scopus).