Home | Відомі постаті України | ВИШНЕВСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

ВИШНЕВСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

Директор Інституту ядерних досліджень НАН України, академік НАН України

Іван Миколайович Вишневський – видатний вчений, визнаний фахівець в галузі ядерної фізики і атомної енергетики, заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України,  академік НАН України.

Народився в с. Табори Баранівського району Житомирської області в сім’ї селянина. У 1960 році закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Після закінчення інституту (в 1960-1966 рр.) працював вчителем фізики у школах м. Хмельницького, асистентом кафедри фізики Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, старшим викладачем Хмельницького філіалу Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, служив у армії.

У березні 1966р. вступив до аспірантури Інституту фізики АН УРСР (м. Київ). Саме це визначило подальшу долю майбутнього вченого – він пристав до потужної наукової школи з ядерної спектроскопії, яку очолював видатний фізик-ядерник Георгій Дмитрович Латишев. Швидкому росту сприяло й визнання у світі на той час необхідності приоритетного розвитку ядерно-фізичних досліджень. Для подальшого навчання у березні 1967 р. Іван Миколайович був відряджений у провідний ядерний центр – Інститут теоретичної і експериментальної фізики (м. Москва). Після закінчення (1969 р.) отримав направлення на роботу в Інститут фізики АН УРСР, де працював на посадах інженера, молодшого наукового співробітника.

У 1970 р. перейшов на роботу у новостворений Інститут ядерних досліджень АН УРСР (зараз ІЯД НАН України у Києві) і того ж року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Після цього успішно долає посадове сходження – старший науковий співробітник, завідуючий лабораторією, завідуючий відділом. Своє сорокаріччя авторитетний вчений зустрічає під час роботи у 1978-1980 рр. в одному з провідних європейських фізичних центрів – Інституті ядерної фізики імені Макса Планка (м. Гейдельберг тодішньої Федеративної Республіці Німеччині). А вже через два роки, після захисту у 1982 році докторської дисертації, влітку 1983 року його призначили виконуючим обов’язки директора Інституту ядерних досліджень АН УРСР. З березня 1984 р. і до цього часу Іван Миколайович Вишневський – директор Інституту ядерних досліджень НАН України. У 1989 р. йому було присвоєне вчене звання професор зі спеціальності “Фізика атомного ядра і елементарних часток”, а в 1990 р. він був обраний членом-кореспондентом АН УРСР зі спеціальності «Експериментальна ядерна фізика». Тоді ж за цикл наукових праць «Збудження ядер при анігіляції позитронів» вчений був удостоєний премії Президії АН УРСР ім. К.Д. Синельникова. У 1995 р. І. М. Вишневського обрано дійсним членом НАН України зі спеціальності «Атомна енергетика».

Іван Миколайович Вишневський веде активну науково-дослідну роботу та роботу з підготовки наукових кадрів. Ним створено та активно працює під його керівництвом відділ структури ядра, серед його учнів 5 докторів та 14 кандидатів наук.

За особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і організацію наукових досліджень з ядерної фізики Указом Президії Верховної Ради УРСР у 1986 р. Івану Миколайовичу Вишневському присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки Української РСР», а в 1999 р. – присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Закономірності та аномальні явища в ядерних процесах». У 2006 році Івана Миколайовича відзначено Державною нагородою України орденом «За заслуги» III ступеня.

І. М. Вишневський – голова вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України, голова спецради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, член бюро та заступник академіка-секретаря Відділення ядерної фізики та енергетики, голова наукової ради НАН України з проблеми «Ядерна фізика та енергетика», голова науково-технічної