Home | Відомі постаті України | ТЕПЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ТЕПЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри математики

Юрій Володимирович Теплінський народився 24 березня 1950 року в м. Кам’янці-Подільському. У 1966 році закінчив середню школу №8 із золотою медаллю, у 1970 році – фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського з відзнакою. У 1972 – 1975 роках навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР.

В Інституті математики НАН України у 1979 році Ю.В. Теплінський захистив кандидатську («Інваріантні тори і питання звідності зліченних систем диференціальних рівнянь»), а у 1992 році – докторську («Дослідження коливань зліченних систем диференціальних рівнянь» ) дисертації з спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Його науковим консультантом був видатний український математик академік НАН України А.М. Самойленко. Наукові інтереси Юрія Володимировича стосуються теорії диференціальних, диференціально-різницевих та різницевих рівнянь, а також їх систем, визначених у банахових просторах. У творчому доробку Юрія Володимировича  понад 180 наукових праць, серед яких чотири фундаментальні монографії, дві з яких опубліковано за кордоном англійською мовою у міжнародних видавництвах VSP (Utrecht-Boston) та World Scientific (Singapore). Біля 30 його наукових статей перекладено англійською мовою у міжнародному видавництві Springer. Юрій Володимирович – учасник понад шестидесяти Міжнародних та Всеукраїнських наукових шкіл, форумів, симпозіумів.

За цикл наукових праць у галузі нелінійного аналізу в 1996 році Ю.В. Теплінський був удостоєний звання лауреата Державної преміїї України в галузі науки і техніки. У 2001 та 2009 роках за успіхи в розвитку математичної науки на Міжнародних математичних конгресах в Києві Президією НАН України Юрія Володимировича нагороджено медалями імені академіків М.В. Остроградського та М.М. Боголюбова відповідно. За цикл робіт «Розвиток групових та асимптотичних методів в теорії диференціальних рівнянь та їх застосування у моделях математичної фізики, математичної біології і механіки» Президія НАН України у 2010 році присудила Юрію Володимировичу премію ім. М.М. Крилова.

Ю.В. Теплінський підготував п’ять кандидатів фізико-математичних наук. Він біля 40 разів виступав офіційним опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій  в різних наукових центрах України та за її межами. На цей час він є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій у Чернівецькому національному університеті  імені  Юрія Федьковича та Одеському національному університеті імені         І.І. Мечникова, а також членом редколегій декількох наукових видань. У 2005 та 2009 роках Юрій Володимирович став лауреатом обласного конкурсу НДР у номінаціях «Фундаментальні НДР» і «Підручники та монографії» відповідно. Протягом 10 років Юрій Володимирович керував виконанням науково-дослідних тем з бюджетним фінансуванням.

У 1983 році Ю.В. Теплінському присвоєно вчене звання доцента, а в 1996 році – звання професора. Він є автором десяти навчальних посібників для студентів, учнів та вчителів. За багаторічну роботу з організації та проведенню обласних математичних олімпіад серед школярів у 1990 році Юрій Володимирович нагороджений знаком «Відмінник народної освіти України». Він неодноразово нагороджувався почесними грамотами та дипломами виконкомів Кам’янець-Подільської міської, Хмельницької обласної рад, Хмельницької обласної державної адміністрації, двічі нагороджувався Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та двічі відзнакою мера міста «За заслуги перед міською громадою», а також знаками «Ветеран праці» та «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки у Кам’янець-Подільському державному університеті». За суттєвий особистий внесок у розвиток національної освіти в 1998 році Юрію Володимировичу указом президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».

У 2015 р. Ю.В. Теплінського обрали почесним професором Актюбін­сько­го державного університету імені К. Жубанова, Республіка Казахстан.