Home | Відомі постаті України | СЕРДЮК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

СЕРДЮК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій, голова профспілкового комітету Інституту математики НАН України 

Народився 5 жовтня 1968 р.в м. Городок на Хмельниччині. Батько працював директором Дитячо-юнацької спортивної школи, мати була лікарем.

У 1985 р. із золотою медаллю закінчив середню школу і вступив на фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1992 році.

В 1992–1995 роках СЕРДЮК А. С. навчався в аспірантурі Інституту математики НАН України, його науковим керівником був член-кореспондент НАН України  О.І. Степанець.

У листопаді 1995 року захистив кандидатську дисертацію «Оцінки поперечників класів (ψ,β)-диференційовних функцій» зі спеціальності 01.01.01 – “математичний аналіз”.

З 1995 року працює у відділі теорії функцій Інституту математики НАН України на посадах молодшого наукового співробітника (1995—1998), наукового співробітника (1998—2002), старшого наукового співробітника (2002—2006), а з 2006 – провідний науковий співробітник.

Протягом 2002–2005 років навчався в докторантурі Інституту математики НАН України, і в лютому 2006 року захистив докторську дисертацію «Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій» зі спеціальності 01.01.01 – “математичний аналіз” (науковий консультант: член-кореспондент НАН України О.І. Степанець).

З 1997 по 2006 роки займав посаду вченого секретаря Українського математичного товариства.

З лютого 2006 року очолює профспілкову организацію Інституту математики НАН України, член Центрального комітету профспілки працівників НАН України, член Вченої ради Інституту математики НАН України.

Основні наукові інтереси зосереджені в галузі теорії наближення функцій дійсної змінної.  А. С. СЕРДЮК є автором понад 170 наукових праць. Під його науковим керівництвом захистили дисертації 4 кандидати фізико-математичних наук.

 Нагороди

 У 1996–1997 р.р. СЕРДЮКУ А.С. була призначена Стипендія ДКНТП України, у 1998–2000 р.р.,2000-2002 р.р. Стипендія Президента України для молодих вчених.

 СЕРДЮК А.С. неодноразово отримував гранти для проведення наукових досліджень: Грант  Американського  математичного  товариства  для  аспірантів,  Грант Державного комітету України з питань науки, техніки та промислової політики, Ґрант Президента України.

В 2003 році Указом Президента України на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки та техніки А.С.СЕРДЮКУ присуджено премію Президента України для молодих вчених за цикл праць «Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінної».

У 2009 р. він нагороджений почесною грамотою Президії Національної академії наук України та Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України, у 2013 р. відзначений подякою Президії Національної академії наук України, у 2014 р. отримав Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.