Home | Відомі постаті України | МЕНДЕРЕЦЬКИЙ ВАДИМ  ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

МЕНДЕРЕЦЬКИЙ ВАДИМ  ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

Доктор педагогічних наук, професор кафедри МВФ та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка

Народився 24 січня 1962 в с. Довжок, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області. В місті Кам’янець-Подільську проживає з 1964 року. З 1969 до 1979 року навчався в Кам’янець-Подільській середній школі № 15. В період з 1979 до 1984 року навчався в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті на фізико-математичному факультеті, одержавши кваліфікацію учителя  математика і фізика.

По закінченні вищого навчального закладу з 1984 року до 1989 року працював на посадах учителя фізики, інформатики, астрономії Китайгородської та Кадиївської середніх шкіл в Кам’янець-Подільському районі.

Ще навчаючись в інституті, а пізніше працюючи в школі, захопився  активними науковими пошуками. Працюючи учителем фізики в загальноосвітній школі продовжує співпрацювати з кафедрою методики викладання фізики Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. І тому в 1986 році вступив до аспірантури з методики фізики при Науково-дослідному інституті педагогіки України (м. Київ). В 1989 році переведений на навчання до Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, де завершив навчання в аспірантурі у 1990 році за спеціальністю: 13.00.02. Під час навчання в аспірантурі під керівництвом академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора Ляшенка Олександра Івановича виконав кандидатське дисертаційне дослідження. Захистив кандидатську дисертацію 23 червня 1992 року. Атестат доцента одержав в 1997 році.

З 1 травня 1990 року працює на кафедрі МВФ Кам’янець-Подільського педагогічного інституту, який сьогодні одержав статус національного університету.  З 1 грудня 2003 р. до 1 грудня 2006 року навчався в докторантурі при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. За період навчання в докторантурі виконав докторське дисертаційне дослідження «Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики». Науковим консультантом якого був  академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Ляшенко Олександр Іванович. 5 грудня 2007 року захистив докторську дисертацію в Національному університеті імені М. П. Драгоманова (спеціалізована вчена рада Д 26.053.06). Підтвердження ВАКу України одержав  21 травня 2008 року. 14 квітня 2011 року – присвоєно вчене звання професора кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі. З 1.09.2010 р.  по 31.06.2011 р. – виконував обов’язки завідувача кафедри психології праці та управління навчальними закладами. З 2012 по 2013 – перебував на посаді завідувача кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом. З 2013 року працює на посаді професора кафедри МВФ та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка.

За успіхи в трудовій діяльності в 1990 році нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України. 22 жовтня 2008 року – нагороджений грамотою Хмельницької обласної ради. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (10.11.2008).  У 2010 році – за успіхи в науковій та науково-дослідній нагороджений грамотою Кам’янець-Подільської міської ради. У 2010 році разом із завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук, професором, академіком АН ВО України Атаманчуком П. С. та доктором фізико-математичних наук, професором Конетом І. М., став переможцем VI обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники та монографії» за наукову роботу «Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі». У 2011 році разом із завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук, професором, академіком АН ВО України Атаманчуком П. С. та доктором фізико-математичних наук, професором Конетом І. М., був відзначений Дипломом VIІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники та монографії» з врученням другої премії, за наукову роботу «Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі». В цей же рік став переможцем VIІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні НДР» за науково-дослідну  роботу «Управління процесами формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах Євроінтеграції». У 2012 році разом із завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук, професором, академіком АН ВО України Атаманчуком П. С. та завідувачем кафедри математичного аналізу, доктором фізико-математичних наук, професором Конетом І. М., став переможцем VIII обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні НДР» з врученням першої премії, за науково-дослідну роботу «Об’єктивний контроль навчально-пізнавальної діяльності в підготовці майбутніх учителів фізико-технологічного профілю».

В університеті забезпечує викладання таких навчальних курсів: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Методика фізики», спецкурс «Навчальний фізичний експеримент».

Коло наукових інтересів: організація безпечної життєдіяльності, управління ризиками, охорона праці, управління безпечною навчально-пізнавальною діяльністю учнів та студентів, психологічні аспекти організації контролю навчально-пізнавальної діяльності в підготовці майбутніх учителів, безпечна організація та проведення навчального експерименту, охорона праці в процесі експериментальної підготовки майбутнього учителя, експериментаторська компетентність, організація безпечної експериментальної діяльність учнів.

Має понад 288 публікацій. Серед них 2 підручники, 2 монографії, 15 навчальних та навчально-методичних посібники з грифом МОН України, понад 100 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України, закордоном та зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах. За останні 5 років опублікував понад 100 робіт.