Home | Відомі постаті України | ФЕДОРЧУК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

ФЕДОРЧУК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Народився 4 січня 1962 року в с. Параївка, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області в сім’ї службовців.

З першого по третій клас навчався в Параївській середній школі. Далі сім’я переїхала до м. Кам’янця-Подільського. Навчання продовжив у середній школі №10.

Трудову діяльність розпочав у 14 років. В період літніх канікул у 1976 р., Володимир Анатолійович , працював робітником столярного цеху Кам’янець-Подільського кабельного заводу. У 1978 р. також в період літніх канікул працював слюсарем на Кам’янець-Подільському приладобудівному заводі.

У 1979 р. вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського на фізико-математичний факультет, де навчався за спеціальністю «Математика та фізика».

В період літніх канікул у 1980 р. працював електриком Кам’янець-Подільського міського вузла електрозв’язку.

Із 1982 року працював за сумісництвом техніком, а з 1983 р. по 1984 р. — старшим техніком науково-дослідної лабораторії обчислювальної техніки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затон­ського.

Після закінчення інституту з 1984 р. за направленням працював учителем фізики та математики Завалецької середньої школи Кам’янець-Подільського району, а за сумісництвом — асистентом кафедри методики викладання фізики та ТЗН. Також працював за сумісництвом у міській станції юних техніків керівником гуртка радіоелектроніки та у Будинку піонерів керівником гуртка судномоделювання.

У 1987 р. вступив до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці Академії наук УРСР (м. Київ) за спеціальністю «Обчислювальні машини, системи, мережі комплекси». Із 1989 р. по 1990 р. працював за сумісництвом молодшим науковим співробітником відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці Академії наук УРСР.

У 1990 р. після успішного закінчення аспірантури повернувся на роботу до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського на посаду асистента кафедри методики викладання фізики та ТЗН.

У червні 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурно-алгоритмічний метод комп’ютерного моделювання керованих електромеханічних систем» за спеціальністю 05.13.16 — застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях (технічні науки).

У вересні 1993 р. був обраний на посаду старшого викладача. Із 1993 р. по 2007 р. очолював за  сумісництвом редакційно-видавничий відділ університету.

Із березня 1996 р. працював на посаді доцента кафедри методики викладання фізики та ТЗН.

Із грудня 1997 р. по травень 2006 р. працював на посаді завідувача кафедри інформатики та методики її викладання. З травня 2006 р. по вересень 2007 р. працював на посаді доцента кафедри інформатики та методики її викладання.

З вересня 2007 р. по вересень 2010 р. перебував у докторантурі Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. Там же працював за сумісництвом старшим науковим співробітником відділу моделювання динамічних систем.

З вересня 2010 р. по вересень 2011 р. працював на посаді старшого наукового співробітника відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України.

У червні 2011 р. захистив докторську дисертацію «Методи і засоби математичного моделювання динамічних процесів в електромеханічних системах на основі структурно-алгоритмічного підходу» за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

З 1 вересня 2011 р. прийнятий на посаду професора кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З листопада 2011 р. по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри інформатики.