Бакалавр

Фізико-математичний факультет забезпечує навчання бакалаврів за денною формою таких спеціальностей:

  • Середня освіта (Математика) за освітньою програмою «Математика, інформатика».
  • Середня освіта (Фізика) за освітньою програмою «Фізика, технологічна освіта та інформатика».
  • Комп’ютерні науки та інформаційні технології за освітньою програмою «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою лише за результатами 2016 року зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, за виключенням окремих (наприклад, пов’язаних з хворобою) випадків передбачених у розділах VІІ, ІХ, ХVІІ Правил прийому.

Вступник може подати заяви на всі три освітні програми (спеціальності):

  • «Математика, інформатика».
  • «Фізика, технологічна освіта та інформатика».
  • «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Під час подання заяв вступник зазначає пріоритетність кожної з цих заяв відповідно до інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Початок прийому заяв і документів 11 липня 2016 року, а закінчення – о 18.00 годині 27 липня 2016 року.

Заяви приймаються лише в електронній формі. При потребі працівники приймальної комісії надаватимуть консультативну допомогу.

Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів:

  • українська мова та література;
  • математика;
  • будь-який інший предмет з переліку предметів зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, які встановлюються Правилами прийому.

За успішне закінчення підготовчих курсів Університету нараховуються додаткові бали.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://vstup.kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.