Home | Бакалавр

Бакалавр

Фізико-математичний факультет здійснює прийом на навчання бакалаврів за денною формою таких спеціальностей:

  • Середня освіта (Математика) за освітньою програмою «Математика, інформатика».
  • Середня освіта (Фізика) за освітньою програмою «Фізика, технологічна освіта та інформатика».
  • Комп’ютерні науки  за освітньою програмою «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».
  • Професійна освіта (Охорона праці) за освітньою програмою «Охорона праці, технічна творчість»

Для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників 2017 та 2018 року, за виключенням окремих (наприклад, пов’язаних з хворобою) випадків передбачених у розділах VІІ, ІХ, ХІ Правил прийому.

Під час подання заяв вступник зазначає пріоритетність кожної з цих заяв відповідно до інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Початок прийому заяв і документів 12 липня 2018 року, а закінчення – о 18.00 годині 26 липня 2018 року.

Заяви приймаються лише в електронній формі. При потребі працівники приймальної комісії надаватимуть консультативну допомогу.

Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з трьох предметів:

Спеціальність Спеціалізація Перелік конкурсних предметів

на державне замовлення або за кошти фізичних, юридичних осіб

(за результатами конкурсу)

Перелік конкурсних предметів

виключно за кошти фізичних, юридичних осіб

Ваговий коефіцієнт
сертифіката ЗНО
Середня освіта (Математика)  Математика, інформатика 1. Українська мова та література 1. Українська мова та література 0,5
2. Математика 2. Математика 0,2
3. Фізика або іноземна мова 3. Географія або біологія 0,2
Середня освіта (Фізика) Фізика, технологічна освіта та інформатика 1. Українська мова та література 1. Українська мова та література 0,5
2. Фізика 2. Математика 0,2
3. Математика або іноземна мова 3. Географія або іноземна мова 0,2
Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інформаційні технології 1. Українська мова та література 1. Українська мова та література 0,5
2. Математика 2. Математика 0,2
3. Фізика або іноземна мова 3. Історія України або географія 0,2
Професійна освіта (Охорона
праці)
Охорона праці, технічна творчість 1. Українська мова та література 1. Українська мова та література 0,5
2. Математика 2. Історія України 0,2
3. Фізика або іноземна мова 3. Біологія або географія 0,2

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, які встановлюються Правилами прийому.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.

Підготовка фахівців здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб.

КОНТАКТНІ ДАНІ

Деканат фізико-математичного факультету:

тел. (03849) 3-16-01, (067) 66-24-492

Email: fizmat.kpnu@gmail.com

Приймальна комісія університету:

тел. (03849) 3-06-01, (093) 02-51-004, (098) 22-37-287

Email: pk_kpnu@kpnu.edu.ua

Web-site: vstup.kpnu.edu.ua

Сайт університету – www.kpnu.edu.ua