Home | Бакалавр

Бакалавр

Фізико-математичний факультет здійснює прийом на навчання бакалаврів за денною формою таких спеціальностей:

  • Середня освіта (Математика) за освітньою програмою «Математика, інформатика».
  • Середня освіта (Фізика) за освітньою програмою «Фізика, технологічна освіта та інформатика».
  • Комп’ютерні науки  за освітньою програмою «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».
  • Професійна освіта (Охорона праці) за освітньою програмою «Охорона праці, технічна творчість»

Для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників 2016 та 2017 року, за виключенням окремих (наприклад, пов’язаних з хворобою) випадків передбачених у розділах VІІ, ІХ, ХІ Правил прийому.

Вступник може подати заяви на чотири освітні програми (спеціальності).

Під час подання заяв вступник зазначає пріоритетність кожної з цих заяв відповідно до інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Початок прийому заяв і документів 12 липня 2017 року, а закінчення – о 18.00 годині 26 липня 2017 року.

Заяви приймаються лише в електронній формі. При потребі працівники приймальної комісії надаватимуть консультативну допомогу.

Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів:

Спеціальність Перелік конкурсних предметів Ваговий коефіцієнт
сертифіката ЗНО
Середня освіта (Математика)  1. Українська мова та література 0,2
2. Математика 0,5
3. Історія України або географія 0,2
Середня освіта (Фізика) 1. Українська мова та література 0,2
2. Математика 0,5
3. Фізика або історія України 0,2
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
1. Українська мова та література 0,3
2. Математика 0,3
3. Історія України або іноземна мова 0,3
Професійна освіта (Охорона
праці)
1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,3
3. Біологія або географія 0,3

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, які встановлюються Правилами прийому.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.