Бакалавр на базі молодшого спеціаліста

Бакалавр ФІЗИКИ зі скороченим строком навчання 3 роки

На навчання за денною формою для здобуття ступеня бакалавра спеціальності «Середня освіта (Фізика)» за освітньою програмою «Фізика, технологічна освіта та інформатика» на перший курс (зі скороченим строком навчання 3 роки) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності. Буде формуватися окрема студентська група.

Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заява і документи приймаються лише у паперовій формі. Початок прийому заяв і документів 4 липня 2016 року, а закінчення – о 18.00 годині 20 липня 2016 року.

Вступні іспити проходитимуть з 21 липня до 27 липня 2016 року.

Вступники складатимуть:

 • фахове вступне випробування з загальної фізики (тестування);
 • додаткове вступне випробування з математики (тестування у формі заліку).

Рейтинг вступника складатиметься з результату фахового вступного випробування та середнього балу диплома молодшого спеціаліста.

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників не потрібний.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.

 


 

Бакалавр МАТЕМАТИКИ чи ІНФОРМАТИКИ зі скороченим строком навчання 3 роки

На навчання за денною формою для здобуття ступеня бакалавра напряму підготовки «Математика*» та напряму підготовки «Інформатика» (зі скороченим строком навчання 3 роки) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності. Зараховані на навчання будуть приєднані до груп студентів, які навчаються за цими напрямами підготовки на другому курсі фізико-математичного факультету.

Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заява і документи приймаються лише у паперовій формі. Початок прийому заяв і документів 4 липня 2016 року, а закінчення – о 18.00 годині 20 липня 2016 року.

Вступні іспити проходитимуть з 21 липня до 27 липня 2016 року.

 

Вступники на напрям підготовки «Математика*» складатимуть:

 • фахове вступне випробування з математики (тестування);
 • додаткове вступне випробування з загальної фізики (тестування у формі заліку).

Вступники на напрям підготовки «Інформатика»  складатимуть:

 • фахове вступне випробування з інформатики та програмування (тестування);
 • додаткове вступне випробування з математики (тестування у формі заліку).

 

Рейтинг вступника складатиметься з результату фахового вступного випробування та середнього балу диплома молодшого спеціаліста. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників не потрібний.

 

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.