Home | Бакалавр на базі молодшого спеціаліста

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста

1. Бакалавр ФІЗИКИ чи КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ зі скороченим строком навчання 3 роки

На навчання за денною формою для здобуття ступеня бакалавра спеціальності «Середня освіта (Фізика)» за спеціалізацією «Фізика, технологічна освіта та інформатика» чи спеціальності «Комп’ютерні науки»  за спеціалізацією «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на перший курс (зі скороченим строком навчання 3 роки) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності. Будуть формуватися окремі студентські групи. Заплановані державні місця.

2. Бакалавр МАТЕМАТИКИ 

На навчання за денною формою для здобуття ступеня бакалавра спеціальності Середня освіта (Математика) за спеціалізацією «Математика, інформатика»  приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності. Зараховані на навчання будуть приєднані до груп студентів, які навчаються за цими напрямами підготовки на другому курсі фізико-математичного факультету.

Окрім заяви (заповнюється безпосередньо в університеті) потрібно подати такі документи:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів можна засвідчити за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заява і документи приймаються лише у паперовій формі. Початок прийому заяв і документів 12 липня 2018 року, а закінчення – о 18.00 годині 24 липня 2018 року.

Вступні іспити проходитимуть з 25 липня по 31 липня 2018 року.

Вступники  складатимуть:

  • фаховий іспит (тестування);

Рейтинг вступника складатиметься з результату фахового вступного випробування та середнього балу диплома молодшого спеціаліста. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників не потрібний.

При потребі на період вступних випробувань надається можливість проживання у гуртожитку.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.