Бакалавр друга вища освіта

 Для здобуття ступеня бакалавра на напрям підготовки «Математика*» та на напрям підготовки «Інформатика» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу університет приймає на навчання на другий курс з нормативним терміном навчання 3 роки:

  • осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста будь-якого іншого напряму підготовки чи спеціальності;
  • студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які за заочною формою навчання не менше одного року здобувають ступінь бакалавра будь-якого іншого напряму підготовки та виконують у повному обсязі навчальний план.

Прийом на навчання здійснюватиметься за показниками середнього бала диплома бакалавра, магістра, спеціаліста чи залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента відповідно.

Початок прийому заяв і документів 11 липня 2016 року, а закінчення – о 18.00 годині 22 серпня 2016 року.