Home | Бакалавр друга вища освіта

Бакалавр друга вища освіта

 1. Для здобуття ступеня бакалавра на напрям підготовки «Математика*» та на напрям підготовки «Інформатика» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу університет приймає на навчання на  третій курс з нормативним терміном навчання 2 роки осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста будь-якого іншого напряму підготовки чи спеціальності.

2. Для здобуття ступеня бакалавра сеціальностей «Середня освіта (Математика)», «Середня освіта (Фізика)» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу університет приймає на навчання на  другий курс з нормативним терміном навчання 3 роки студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які за заочною формою навчання не менше одного року здобувають ступінь бакалавра будь-якого іншого напряму підготовки та виконують у повному обсязі навчальний план.

Прийом на навчання здійснюватиметься за показниками середнього бала диплома бакалавра, магістра, спеціаліста чи залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента відповідно.

Початок прийому заяв і документів 10 липня 2018 року, а закінчення – о 18.00 годині 22 серпня 2018 року. 

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету (http://kpnu.edu.ua/) в розділі ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ або в розділі ВСТУПНИКУ.